Reactie plaatsen

Reacties

Sebastiaan Knetsch
4 jaar geleden

Ik ben een beetje bevooroordeeld, want voordat wij overstapte naar VVE beheer Teylingen waren wij aangesloten bij een groot VVE beheer bureau. Dit bureau was log, ontransparant en vrij passief. Als er niemand iets zei werd er geen vergadering gehouden of actie ondernomen.

Dit was ook de reden om over te stappen naar een kleiner bureau. VVE beheer Teylingen voldeed aan de verwachtingen. Ze zijn altijd bereikbaar voor storingen of problemen en altijd bereid te helpen. Er werd weer periodiek vergaderd zonder dat de bewoners daar zelf achteraan moeten gaan. De financiën van de VVE zijn verduidelijkt. Tevens is veel achterstallig onderhoud aangepakt, met als bijkomend voordeel dat er lokale ondernemers gebruikt werden. Dit heeft ons veel voorrijkosten gescheeld.

Al met al zijn mijn ervaringen met VVE beheer Teylingen positief; een hele verademing met een groot log bureau. Ik was met name blij met het eigen initiatief of de financiën van de VVE duidelijk en inzichtelijk te maken voor de bewoners."

VVE Kloosterwei 233-249

Een niet-klant van VvE beheer Teylingen
4 jaar geleden

Het is heel fijn om klantgerichte mensen tegen te komen, als je de weg "minder goed weet". U bent daarin voor mij een voorbeeld voor andere instanties!

Ans
4 jaar geleden

Wij hebben, nadat we van beheerder zijn overgestapt, eindelijk actie ondernomen om onderhoud uit te laten voeren aan de achtergevel. Door jarenlange slecht onderhoud en halve of geen reparaties was er enorme betonrot ontstaan. De beheerder is er vanaf het begin tot het einde bij geweest. Dagelijks kwam hij langs om te controleren en de voortgang te bewaken.

Nu is echt alles weer netjes en goed opgeknapt en ziet de achtergevel er weer goed uit.

De beheerder heeft kennis van zaken. Wij hebben jarenlang veel teveel betaald voor slecht beheer.

Bewoner
5 jaar geleden

Ik waardeer het zeer dat de beheerder initiatieven pro-actief ondersteund en de voortgang van onderhoudswerkzaamheden nauwlettend volgt.

J.E. Thomas
5 jaar geleden

Per october 2018 is onze VvE overgestapt naar een nieuwe beheerder : VvE Beheer Teylingen o.l.v. de hr. Nico Schavemaker
In korte tijd ervaren we deze beheerder als deskundig , efficiënt en sterk in de communicatie naar onze VvE (via telefoon ,mail en bijeekomst)
De hr. Schavemaker heeft sinds zijn aantreding duidelijk blijk gegeven van betrokkenheid bij reeds lang lopende zaken waarna hij in goed overleg met het bestuur actie op genomen heeft
Tevens valt het ons op dat de hr. Schavemaker technisch gezien kennis van zaken heeft : hij is zeer goed op de hoogte van alle aspekten van onderhoud en besteedt er gedegen aandacht aan .
Besluiten worden door hem genomen met accoord van het bestuur na een goede onderbouwing.
Door ervaring en bekendheid met verschillende bedrijven worden juiste en prijsbewuste keuzes gemaakt uit de offertes van installatie- en onderhouds instanties.
Ook voor de jaren die gaan komen vinden we dat deze beheerder goede ideeën aandraagt voor verduurzaming van het gebouw waarover we ons in de komende tijd gaan buigen.
Voor onze VvE zien we de toekomst met VvE Beheer Teylingen als zeer positief tegemoet

Paul
7 jaar geleden

Wij zijn bewoners van een appartementengebouw met 12 appartementen. Wij deden het beheer altijd zelf. Door de tijd heen waren er toch veel zaken waarbij we hulp nodig hadden of de oplossing niet zelf wisten. VvE Beheer Teylingen heeft ons hierin voortvarend bijgestaan. In enkele weken tijd was er meer structuur en duidelijkheid.

Paul van der Bak