Duurzaamheid en besluitvorming binnen de VvE

15 juni 2016

Verduurzaming is een trend. Binnen het appartementsrecht worden steeds vaker vragen over verduurzaming gesteld. Een veel voorkomende vraag is bijvoorbeeld hoe het zit met de besluitvorming in geval van het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak. Of het vervangen van enkel glas voor HR ++ of zelfs triple glas. Moeten deze besluiten door de vergadering van eigenaars worden genomen met een gewone meerderheid of met een gekwalificeerde meerderheid?

Van belang is of het in het voorkomende geval gaat om uitgaven die buiten het onderhoud vallen of nu juist om uitgaven die moeten worden gezien als onderhoud van het gebouw. Wanneer besloten wordt over een maatregel die enkel en alleen te maken heeft met verduurzaming van het gebouw, kan niet worden gesteld dat dit een uitgave betreft die ziet op onderhoud van het gebouw.

Dat betekent dat een besluit met betrekking tot een uitgave die ziet op verduurzaming, in beginsel slechts kan worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen.