Technisch beheer

 

Klein dagelijks onderhoud

 

-Wij maken iedere twee weken een inspectie ronde om en in het gebouw

 Op deze manier houden wij zicht op gebreken en voorkomen erger.


-Behandelen van alle aangelegenheden met betrekking tot (klein) dagelijks onderhoud

  van gemeenschappelijke ruimten, zaken en voorzieningen van het gebouwencomplex


-Aanvragen en beoordelen offertes

 

-afsluiten namens de Vereniging van Eigenaars van onderhoudscontracten voor

  technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouwencomplex


-Toezicht houden en controle uitoefenen op uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

 

Schadeafhandeling
-Behandelen van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de

 Vereniging van de Eigenaars gesloten verzekeringspolis(sen) vallen


-Behandelen van alle onderhoudszaken die vallen onder garantiebepalingen en toezien

 op de naleving van deze garantiebepalingen


Storingen
-Binnen en buiten kantooruren bereikbaar zijn en behandelen van dringende storingen

 en spoedeisende klachtenmeldingen.


-Storingen melden